Onderhoud Binckhorst en Rijswijk Thursday 1st April 2021 19:14:00


Wij zullen op 2 momenten onderhoud doen aan ons netwerk.

Dit onderhoud wordt zorgvuldig gepland en voorbereid en wordt uiteraard geleidelijk uitgevoerd zodat onze klanten er zo min mogelijk van zullen merken. De verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn voor jouw verbinding als volgt:

Donderdag 25 maart tussen 06:30 en 08:30 Donderdag 1 april tussen 19:00 en 22:00

Gedurende deze onderhoudsvensters zal je verbinding naar het internet onderbroken worden.

Wij controleren of alle verbindingen weer terugkomen, mochten er toch nog problemen zijn met het internet bel ons dan even na het onderhoudsvenster.

Mochten er zwaarwegende bezwaren zijn voor bovengenoemde data horen we dit graag en kunnen we meedenken aan een oplossing.

Met vriendelijke groet,

Team BlackGATE

Onderhoud is afgerond.